home - strojírna tábor st english version home strojírna tábor st

Strojírna ST Tábor

Lisovny Rostlinných olejů

Koncepce lisoven rostlinných olejů je řešena pro zpracovávání olejnin, produkovaných v mírném podnebním pásmu, t.j. především pro řepku a slunečnici.

Olej se získává lisováním ze slunečnicového či řepkového semene, upraveného drcením a eventuálně vločkováním, u velkých lisů případně i předehřevem vloček. Zařízení lisovny umožňuje příjem volně ložené suroviny z nákladních automobilů na přejezdovém koši s následným naskladněním do zásobníků, nebo umožňuje napojení na již existující sklady suroviny. Odtud je zrno dopravováno pomocí manipulačních cest k dočištění a dále do pohotovostního zásobníku přímo nad lisy (u nejmenších kapacit) nebo nad mačkadlem. Z mačkadla padají vločky do dalšího pohotovostního zásobníku a následně jsou dopravovány do lisů. Vylisovaný olej je sveden do manipulačních nádrží a odtud k dalšímu zpracování. Surový olej se zpravidla nejprve filtruje na sítovém filtru a dále se oddělí hrubé kaly, které se vrací zpět do lisů.

Výrobní proces je kontinuální a kvalita vyrobeného oleje vyhovuje požadavkům pro potravinářské účely.

Strojírna Tábor ST s.r.o., Bezručova 2946, 390 03 Tábor, Česká republika, info@strojirnatabor-st.cz, www.strojirnatabor-st.cz    / www stránky: www.KALI.cz