home - strojírna tábor st english version home strojírna tábor st

Strojírna ST Tábor

o společnosti

Vážení obchodní přátelé,

jsme firma, která navazuje na tradici bývalých Krajských údržbářských dílen, budovaných za účelem zajištění bezproblémového provozu nákupních družstev.

Z počátku jsme se zabývali pouze údržbou speciální technologie vyráběné převážně firmou Továrny Mlýnských Strojů Pardubice a firmou Prokop Pardubice. Postupem času jsme se začali pokoušet sami vyrábět používané stroje. Začali jsme s výrobou obilních šnekových dopravníků, dále obilních výtahů a postupně přes prvky spádové dopravy (klapky, vizitéry, manžety, rozbočky), jsme přešli na výrobu aspiračních prvků (clony, aspirační potrubí, vizitéry, šubry). Dále jsme začali provádět výrobu a montáže ocelových konstrukcí skladů, přístřešků a hal.

Zaměření

Naše zaměření se postupně rozšířilo o rekonstrukce a modernizace výroben krmných směsí, posklizňových linek a obilních sil formou "realizace na klíč" kdy dostáváme od jednotlivých našich partnerů formu zadání požadované práce a my ji od projekce po realizaci provádíme sami.

- příklad použití řídícího systému ve Výrobnách krmných směsí

Realizujeme:

 • Dodání projektové dokumentace
 • Výrobu a montáž technologického zařízení obilních sil a výroben krmných směsí
 • Dodávku a montáž španělských ocelových sil Cordoba
 • Výrobu a montáž posklizňových linek
 • Výrobu a montáž ocelových konstrukcí hal a přístřešků, včetně opláštění
 • Výrobu a montáž kompletní el. instalace
 • Výrobu a montáž měření a regulace
 • Řízení výrobního procesu počítačem včetně software
 • Váhové hospodářství
 • Montáž lisoven olejů ze zemědělských plodin (slunečnice, řepka)
 • Rafinaci a esterifikaci olejů až do formy bionafty

Samozřejmě nezapomínáme ani na drobné odběratele, kterým též vycházíme vstříc a i zde dbáme na maximálně spolehlivý chod našich zařízení.

Strojírna Tábor ST s.r.o., Bezručova 2946, 390 03 Tábor, Česká republika, info@strojirnatabor-st.cz, www.strojirnatabor-st.cz    / www stránky: www.KALI.cz