Posklizňová linka je samostatná jednotka sloužící ke skladování obilnin a jiných pěstovaných surovin.

Příjem volně ložené suroviny z nákladních automobilů probíhá na přejezdovém koši, odkud je surovina dopravována technologickými cestami do čističky a sušárny, kde je dále zpracovávána.

Následně je potom dopravena do požadovaných sil, která jsou nedílnou součástí posklizňové linky. Provoz je i zde plně automatizován. Jako skladovací jednotky používáme válcová sila „Cordoba“ o navržených průměrech a výškách, tak aby splňovala požadovanou kapacitu. Sila jsou vyrobena z ocelových segmentů montovaných na místě a jsou opatřeny kvalitním zinkováním, aby dokázaly odolávat vnějším povětrnostním vlivům. Seznam námi realizovaných posklizňových linek najdete v sekci „reference“.