VÝROBNY KRMNÝCH SMĚSÍ

Koncepce VKS je řešena především pro využití a zpracování krmných surovin produkovaných v mírném podnebním pásmu, t.j. především pro obilniny (a suroviny z nich získávané), vedlejší produkty ze zpracování řepky a slunečnice i různé zužitkovatelné odpady z masného průmyslu, lékárenství, kvasného průmyslu atd. Výrobní proces je kontinuální a většinou je plně automatizován. Práce obsluhy je potom omezena pouze na sledování, funkce a korekci automatizovaného systému řízení, případně na čištění zařízení a jeho běžné seřizování.

Trvalým pracovištěm je velín, provozní prostory mají charakter pochůzkových pracovišť. Kvalita vyrobených krmiv vyhovuje požadavkům pro výživu zvířat, pro něž je určena a její přesná konkretizace je předmětem kontraktu.

Návrh technologie výroben vychází z předpokladu, že přísun suroviny bude plynulý a kvalita odpovídá standartu, běžnému při dodávkách krmivářskému průmyslu. Granulační linka je jako plně začleněná součást technologie VKS uvedena pouze ve variantě universální VKS s výkonem 10t/hod a více. Lze ji však přičlenit i k menším zařízením, případně i jako dodatečně přiřazované zařízení.

Mezi zpracovávané suroviny patří obilniny, moučné komponenty, olejninové šroty a pokrutiny, bílkovinné komponenty, minerální složky a doplňky, tuky a melasa.

Seznam realizovaných VKS najdete v sekci „reference“