home - strojírna tábor st english version home strojírna tábor st

Strojírna ST Tábor

Posklizňové linky

Posklizňová linka je samostatná jednotka sloužící ke skladování obilnin a jiných pěstovaných surovin.

Příjem volně ložené suroviny z nákladních automobilů probíhá na přejezdovém koši, odkud je surovina dopravována technologickými cestami do čističky a sušárny, kde je dále zpracovávána. Následně je potom dopravena do požadovaných sil, která jsou nedílnou součástí posklizňové linky. Provoz je i zde plně automatizován. Jako skladovací jednotky používáme válcová sila "Cordoba" o navržených průměrech a výškách, tak aby splňovala požadovanou kapacitu. Sila jsou vyrobena z ocelových segmentů montovaných na místě a jsou opatřeny kvalitním zinkováním, aby dokázaly odolávat vnějším povětrnostním vlivům. Seznam námi realizovaných posklizňových linek najdete v sekci "reference". 

 

Strojírna Tábor ST s.r.o., Bezručova 2946, 390 03 Tábor, Česká republika, info@strojirnatabor-st.cz, www.strojirnatabor-st.cz    / www stránky: www.KALI.cz