navrhnu grafiku, zpracuji a zajistím: návrh webu plakáty, letáky, noviny, brožury vizitky, samolepky, potisky, placky … CD nosiče a obaly sazbu novin a časopisů, pozvánky, PFky návrh dalších propagačních materiálů předtiskovou přípravu kompletní zajištění tisku